20 maja 2021

Czego budując plac zabaw nam nie wolno!

Trudno uwierzyć, ale nawet współcześnie zdarzają się jeszcze samowolki budowlane. Pomimo licznych przepisów regulujących budowy itp. Pamiętajcie, że zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych. Czego nie należy robić lub o czym pamiętać przygotowując plac zabaw dla dzieci?

Przepisy budowlane dotyczące placów zabaw

Planując budowę lub modernizację placu zabaw, należy przede wszystkim zapoznać się z przepisami budowlanymi, ponieważ huśtawka, karuzela, a nawet ławka i śmietnik są elementami małej architektury, czyli obiektami budowlanymi (art. 3 ustawy prawo budowlane). Dodatkowo o placach zabaw, boiskach i miejscach rekreacji mówi Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Montaż elementu małej architektury wymaga wcześniejszego zgłoszenia w miejscowym wydziale architektury. Właściciel terenu musi podjąć decyzję w wielu sprawach, np. czy konstrukcja wyposażenia ma być metalowa czy drewniana; czy nawierzchnia amortyzująca ma być wykonana z materiałów sypkich czy syntetycznych takich jak płyty gumowe na plac zabaw.

Nawierzchnie niebezpieczne

Nie dla wszystkich jest to jeszcze oczywiste, że niedopuszczalne jest stosowanie na placach zabaw nawierzchni twardych: ceglastych, kamiennych, betonowych, z ubitej ziemi czy gliny, przy czym dotyczy to wyłącznie strefy upadku wyznaczonej przez producenta danego urządzenia.

Planując wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw bardzo ważne jest, aby właściwie dobrać rodzaj zastosowanej nawierzchni w zależności od krytycznej wysokości upadku HIC. W zależności od wspomnianej wysokości norma zaleca zastosowanie następujących rodzajów nawierzchni wokół urządzeń: piasku, trawy, nawierzchni  gumowej.

Ważne informacje

Na placu zabaw należy także ustawić regulamin, w którym będzie podany jego adres i numery telefonów: alarmowy 112 i kontakt do administratora. Konieczne jest też umieszczenie tabliczek zakazu palenia i spożywania alkoholu. Natomiast zakaz użytkowania dla wybranych grup wiekowych może być niepraktyczny i stanowić przejaw łamania praw dziecka. W tej kwestii norma PN-EN 1176 proponuje inne, skuteczniejsze rozwiązanie, polegające na dostosowaniu zabezpieczeń i nawierzchni bezpiecznej chroniącej przed upadkiem do tego, czy mniejsze dzieci będą w stanie wejść na urządzenie. Można również zamieścić monitoring, który również zwiększy bezpieczeństwo naszych dzieci.

Artykuł gościnny.

Powiązane treści