15 lipca 2021

Gdzie złożyć wniosek o Kindergeld?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o Kindergeld, ale zupełnie nie wiesz, od czego zacząć i jakie dokumenty będą niezbędne, aby wniosek był kompletny – zapoznaj się z tym artykułem. Wszystko wyjaśnimy i pomożemy rozwiać wątpliwości.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

Szanujesz swój czas z pewnością chciałbyś, aby Kindergeld zostało przyznane możliwie szybko i obyło się to bez większych komplikacji. Aby mogło się tak stać,  musisz odrobić swoje zadanie domowe: wypełnić formularze, uzyskać zaświadczenia i dołączyć kopie kluczowych dokumentów. Co warto podkreślić, jeżeli zapomnisz o jakimś dokumencie – oczywiście możesz dostarczyć go w późniejszym terminie. Lepiej jednak dołączyć 90% dokumentów i wysłać przesyłkę wcześniej, bo w ten sposób zapisujesz się w kolejce. Strona niemiecka zwraca pieniądze nawet za pół roku wstecz, zatem czekanie na ostatnie zaświadczenie jest błędem. Można w ten sposób stracić bezpowrotnie zasiłek za jeden lub dwa miesiące.

Starając się o Kindergeld należy:

 • wypełnić formularze (Wniosek o zasiłek rodzinny, Załącznik dziecko [dla każdego dziecka osobny], Załącznik zagranica)
 • zorganizować zaświadczenia oraz skopiować niezbędne dokumenty
 • dodatkowo, nasz serwis Odzyskajkindergeld.pl przygotowuje pismo przewodnie po niemiecku, w którym opisujemy sytuację (to pismo to nic innego jak instrukcja dla niemieckiego urzędnika, aby łatwiej było mu podjąć decyzję).

Oprócz wypełnienia formularzy należy zorganizować następujące zaświadczenia:

 • Zaświadczenie pracodawcy (rodzica pracującego w Niemczech)
 • Zaświadczenie o składzie rodzinny (zaświadczenie potwierdza się pieczątką w wydziale ewidencji ludności w Urzędzie Miasta/Gminy)
 • Jeśli dzieci są w wieku szkolnym lub uczą się na uczelni potrzebne będzie Zaświadczenie ze szkoły

Uwaga: jeśli jesteś w konflikcie z rodzicem pracującym w Niemczech i on nie chce przekazać Ci np. Zaświadczenia pracodawcy, to nie znaczy, że nie otrzymasz zasiłku. Zgłoś się do nas. Mamy doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw.

Poza zaświadczeniami potrzebne będą kopie następujących dokumentów:

 • aktu urodzenia dziecka (może być polski akt urodzenia, może być unijny)
 • aktu małżeństwa (jeśli jesteście małżeństwem, bez tłumaczenia)
 • wyroku rozwodowego (jeśli jesteście po rozwodzie, bez tłumaczenia )
 • wyroku alimentacyjny (jeśli drugi rodzic płaci alimenty, bez tłumaczenia)
 • dowód potwierdzający status zawodowych rodzica, który opiekuje się dzieckiem (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o rejestracji w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku itp.)
 • decyzje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+ i rodzinnego (bez tłumaczenia)
 • dowód zamieszkania w Niemczech rodzica, który pracuje zagranicą (np. meldunek, umowa najmu)

Kindergeld przyznawane jest również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, pod warunkiem, że dziecko się uczy lub jest zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Wówczas konieczne będzie dołączenie do wniosku również:

 • Kopii świadectwa ukończenia szkoły czy odbycia szkolenia.
 • Jeżeli dziecko nie pracuje i nie uczy się niezbędna będzie decyzja z Urzędu Pracy, że posiada ono status bezrobotnego.

Gdzie znajdę formularze?

Internet to bez wątpienia kopalnia wiedzy. Niestety możesz tam również znaleźć bardzo dużo nieprawdziwych informacji i fałszywych formularzy. By tego uniknąć pamiętaj, aby korzystać ze stron niemieckich urzędów. Zatem formularze najlepiej pobrać ze strony rządowej Familienkasse. Nie musisz się również martwić, jeżeli nie znasz za dobrze niemieckiego. Popularny Tłumacz Google doskonale sobie poradzi i właściwie przetłumaczy wszystko, co istotne na stronach Familienkasse. To sposób dla tych, którzy chcą sami poszukać formularzy. Oczywiście możesz także odnaleźć na Facebooku grupy dotyczące właśnie tematów związanych z Kindergeld. Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z serwisem Odzyskajkindergeld.pl otrzymasz cały zestaw formularzy ze sprawdzonego źródła.

Kindergeld – gdzie wysłać wniosek?

Familienkasse z Saksonii obsługuje wszystkie wnioski z Polski. Warto dodać, że wniosek ten powinien być wysłany w formie listownej. Żadne e-maile czy faksy nie będą stanowiły wniosku o przyznanie Kindergeld. Wypełnione formularze wraz z zaświadczeniami i kopiami dokumentów powinno się nadać na poczcie listem poleconym. Prawidłowy adres, pod który należy wysłać komplet dokumentów to:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
Niemcy

Wszelką dalszą korespondencję należy wysyłać pocztą. Informacje wysyłane e-mailem lub faksem bardzo często nie dochodzą.

Ile czasu potrzeba, aby uzyskać Kindergeld?

Bazując na doświadczeniach w pracy z klientami serwisu Odzyskajkindergeld.pl, zazwyczaj potrzeba 1 lub 2 tygodni na to, aby wypełnić formularze, zorganizować zaświadczenia, skopiować dokumenty i przygotować pismo przewodnie. Od momentu, gdy przesyłka dotrze do Familienkasse, urząd odsyła pierwsze pismo w ciągu ok. 6 tygodni. Zazwyczaj w pierwszym piśmie strona niemiecka prosi o więcej informacji lub/i domaga się dosłania dodatkowych dowodów. Uśredniając, w sprawach prostych, uzyskanie zasiłku trwa ok. 3 miesiące od momentu rozpoczęcia współpracy z serwisem Odzyskajkindergeld.pl.

Treść sponsorowana.

Powiązane treści