14 grudnia 2020

Komu należy się zasiłek na dziecko z Niemiec? Kindergeld 2021

Jeśli rodzice biologiczni żyją oddzielnie i dziecko przebywa w Polsce, to Kindergeld należy się rodzicowi, który wychowuje dziecko. Jeśli rodzice tworzą rodzinę, to wnioskodawcą może być osoba, która pracuje za granicą, może być też drugi rodzic, który wychowuje dziecko na co dzień. Mitem jest, że trzeba być małżeństwem, aby otrzymać Kindergeld. Mitem jest, że konieczny jest meldunek w Niemczech, aby otrzymać Kindergeld.

1. RODZIC, KTÓRY OPIEKUJE SIĘ DZIECKIEM

Nie ma znaczenia, że nigdy nie było się w Niemczech, że nie ma się tam meldunku, że nie żyje się z ojcem/matką dziecka od 10 lat. Jeśli biologiczny rodzic Twojego dziecka pracuje legalnie w Niemczech, to należy Ci się albo pełne Kindergeld (nie pracujesz) albo dodatek dyferencyjny (pracujesz). Dodatek dyferencyjny to nic innego niż różnica między Kindergeld a 500+. Od stycznia 2021 Kindergeld wynosi 219 euro na pierwsze i drugie dziecko. Dodatek dyferencyjny wynosi więc prawie drugie dodatkowe 500+.

2. OSOBA PRACUJĄCA ZA GRANICĄ

Jeśli tworzycie rodzinę, to wnioskodawcą może być też Twój partner/partnerka, która pracuje za granicą. Wnioskodawca jednak obowiązany jest informować o zmianach, które zachodzą w jego życiu. Jeśli związek się rozpada, to wnioskodawca powinien poinformować o tym Familienkasse. W praktyce bardzo rzadko się to zdarza. Natura ludzka jest taka, że mało jest osób, które “dobrowolnie” zrezygnują z 219 euro lub większych kwot przy większej ilości dzieci. Dlatego to rodzic, który opiekuje się dzieckiem, powinien mieć w takim momencie inicjatywę i złożyć wniosek o Kindergeld. Zarówno, gdy bierze 500+ w Polsce i gdy mu się ten zasiłek nie należy. Dowiedz się, jak odzyskać Kindergeld po rozwodzie.

3. DZIECKO POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA UCZĄCE SIĘ

Jeśli dziecko nadal się uczy, to Kindergeld może być na nie wypłacane do 25 roku życia. Wniosek powinien złożyć rodzic, który wychował dziecko. Chyba że dorosłe dziecko wyprowadza się do drugiego rodzica. Istnieje też możliwość, że dorosłe dziecko złoży samo wniosek o Kindergeld. W wyjątkowych sytuacjach, gdy oboje rodzice nie płacą alimentów lub płacą je bardzo niskie, wnioskodawcą może być dorosłe dziecko. Regułą jest jednak, że aby otrzymywać Kindergeld, trzeba mieć dziecko lub opiekować się dzieckiem.

4. DZIECKO POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY

Jeśli dziecko po ukończeniu 18 lat nie kontynuuje nauki, ale jest zarejestrowane w Urzędzie Pracy, to zasiłek może być wypłacany do ukończenia 21 lat.

5. DZIADKOWIE, MĘŻOWIE, RODZINY ZASTĘPCZE

Kindergeld mogą otrzymywać też faktyczni opiekunowie dziecka, np. dziadek lub babcia. Jeśli para weźmie ślub, to również na dzieci z wcześniejszych związków, które są wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym można złożyć wniosek. Pieniądze z Kindergeld i dodatku dyferencyjnego należą się rodzicom zastępczym.

KINDERGELD 2021

Od roku 2021 Kindergeld jest podniesione o 15 euro. Oznacza to wzrost nie tylko podstawowych kwot Kindergeld, ale również wzrost dodatku dyferencyjnego.

Od 1-szego lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. kwoty Kindergeld wyglądały następująco:

• Na pierwsze dziecko 204 euro

• Na drugie dziecko 204 euro

• Na trzecie dziecko 210 euro

• Na czwarte i kolejne 235 euro

Od 1-szego stycznia 2020 r. Kindergeld wynosi:

• Na pierwsze dziecko 219 euro

• Na drugie dziecko 219 euro

• Na trzecie dziecko 225 euro

• Na czwarte i kolejne 250 euro

Warto postarać się o Kindergeld jak najszybciej, bo niemiecka instytucja wypłaca zasiłek do 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Artykuł przygotowany przy współpracy z partnerem serwisu.

Powiązane treści