1 sierpnia 2023

Logopeda dziecięcy – kiedy warto się do niego zwrócić?

Prawidłowy rozwój dziecka to nie tylko rozwój fizyczny czy umysłowy, ale również rozwój emocjonalny czy właśnie rozwój wymowy. Chociaż każdy maluch uczy się w swoim własnym tempie pewne niepokojące znaki mogą wskazywać na to, że rozwój mowy dziecka nie przebiega prawidłowo i konieczna może okazać się wizyta u logopedy.

Logopeda – czym się zajmuje?

Każdy rodzic jest przeszczęśliwy, kiedy usłyszy z ust swojego dziecka pierwsze wypowiedziane przez nie słowo. Niedługo potem maluchy zaczynają mówić coraz więcej, słowa zaczynają łączyć w proste zdania, aż wreszcie z łatwością formułują całe wypowiedzi. Nie zawsze jednak proces ten przebiega tak gładko. To tutaj wkracza logopedia, czyli dziedzina nauki zajmująca się dbaniem o prawidłowy rozwój mowy i jej doskonalenie.

Specjalistą w dziedzinie logopedii jest logopeda. Wiele osób zastanawia się, czy logopeda to lekarz – kiedy zawód ten dopiero raczkował, zwykle logopedami zostali lekarze laryngolodzy. Jednak współcześnie logopedami zostają przede wszystkim wykwalifikowani pedagodzy, językoznawcy bądź psychologowie. Zadaniem logopedy jest pomoc w radzeniu sobie z występującymi u dziecka bądź u nas zaburzeniami mowy, takimi jak seplenienie czy jąkanie się. Podobną funkcję pełni neurologopeda, czyli logopeda z dodatkową specjalizacją skupiająca się na zaburzeniach mowy wynikających z uszkodzenia układu nerwowego. Neurologopeda dziecięcy pomoże nam więc w przypadku alalii, afazji czy wadami wymowy takimi jak sygmatyzm czy rotacyzm.

Z jakimi objawami udać się do logopedy?

W wieku sześć lat dziecko powinno potrafić już mówić w sposób wyraźny i zrozumiały. W tym wieku dzieci zwykle posiadają już zasób słownictwa oraz umiejętności gramatyczne pozwalające im poinformować dłuższe wypowiedzi, opisywać to, co widzą, odpowiadać na zadawane im pytania. Sześciolatki powinny również rozumieć to, co my mówimy do nich, są w stanie wykonywać proste lub bardziej złożone instrukcje, rozumieją opowiadanie przez nas historie i bajki. Jeśli nasz maluch mimo swojego wieku nie radzi sobie z wyżej opisanymi przypadkami, to jest to znak, by udać się do logopedy i upewnić się, że rozwój mowy naszego dziecka przebiega pomyślnie.

Inne objawy, które powinny nas skłonić do wizyty u logopedy to między innymi: problemy dziecka z prawidłowym wymawianiem głosek i myleniem podobnych głosek, takich jak pary sz-s, r-l-j, p-b czy s-c; trudności w płynnej i zrozumiałej mowie, „zacinanie” się na konkretnych słowach; mówienie zbyt szybko lub zbyt wolno, co utrudnia zrozumienie wypowiedzi; duże braki w słownictwie, trudności w budowaniu bardziej złożonych zdań; nielogiczne wypowiedzi, łączenie niezwiązanych ze sobą słów. Logopeda pomoże również w przypadkach problemów ze słuchem, które objawiają się między innymi: oglądanie telewizji bądź filmów w Internecie przy bardzo zwiększonej głośności, nie odróżnianie konkretnych dźwięków i kompletne niereagowanie na niektóre odgłosy, choćby dzwoniący telefon czy gwiżdżący czajnik.

Więcej ciekawych artykułów edukacyjnych znajdziesz na portalu Stawiam na Edukację

Jakie są przyczyny występowania u dzieci wad wymowy?

Występowanie u dziecka wad wymowy może mieć różne podłoże, zarówno anatomiczne, jak i neurologiczne. Nieprawidłowy rozwój mowy może wynikać choćby z krzywego zgryzu, zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego, przerostu języka. Również dzieci często chorują na infekcje górnych dróg oddechowych mogą od nadmiaru infekcji nosa być zagrożone wystąpieniem przewlekłego stanu zapalnego ucha środkowego, poważnej dolegliwości, która nieleczona prowadzi do niedosłuchu.

Objawy neurologiczne, takie jak opóźnienie rozwoju umysłowego również często prowadzą do niewłaściwego rozwoju mowy. Wady wymowy mogą być spowodowane również czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zbyt długie używanie smoczka (powyżej pierwszego roku życia dziecka) bądź ssanie kciuka, które utrudnia pionizację języka, co może prowadzić do zniekształcenia podniebienia i zgryzu.

Artykuł gościnny.

Powiązane treści