3 października 2023

Jak pomóc dziecku pokonać lęk i niepewność? Porady dla rodziców i opiekunów

Wrażliwość i lęk to dwa pojęcia, które często łączymy z dziećmi. Niektóre dzieci są bardziej wrażliwe i lękliwe niż inne, co może wpływać na ich samopoczucie, rozwój i relacje z otoczeniem. Jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać i pomagać wrażliwym i lękliwym dzieciom? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, podając praktyczne wskazówki i porady. Naszym celem jest pokazanie, że wrażliwość i lęk nie muszą być przeszkodami, ale mogą być źródłami siły i sukcesu w życiu.

Przyczyny i objawy wrażliwości i lęku u dzieci

Wrażliwość to cecha osobowości, która polega na wysokiej reaktywności na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Wrażliwe osoby są bardziej świadome swoich uczuć, myśli i potrzeb, a także bardziej empatyczne i spostrzegawcze w stosunku do innych ludzi. Wrażliwość może być uwarunkowana genetycznie lub nabyta w wyniku doświadczeń życiowych.

Lęk to natomiast stan emocjonalny, który charakteryzuje się uczuciem niepokoju, obawy lub strachu przed czymś lub kimś. Lęk może być reakcją na realne zagrożenie lub wyobrażoną sytuację. Lęk może mieć różny stopień nasilenia, od lekkiego niepokoju po paniczny strach. Lęk może być również uwarunkowany biologicznie lub psychologicznie.

Wrażliwość i lęk u dzieci mogą mieć różne przyczyny, takie jak:

 • Temperament – niektóre dzieci są urodzone z większą skłonnością do wrażliwości i lęku niż inne. To oznacza, że mają one niższy próg pobudzenia nerwowego i silniej reagują na bodźce sensoryczne, emocjonalne i intelektualne.
 • Doświadczenia – niektóre dzieci nabywają wrażliwość i lęk w wyniku przeżytych sytuacji, takich jak trauma, przemoc, zaniedbanie, rozstanie rodziców, przeprowadzka, zmiana szkoły, choroba lub śmierć bliskiej osoby.
 • Środowisko – niektóre dzieci są narażone na większy stres lub presję ze strony otoczenia, takiego jak rodzina, szkoła, rówieśnicy czy media. To może powodować poczucie zagrożenia, braku akceptacji lub kontroli nad własnym życiem.
 • Geny – niektóre dzieci odziedziczyły po swoich rodzicach lub przodkach predyspozycje do wrażliwości i lęku. To oznacza, że mają one pewne zmiany w strukturze lub funkcjonowaniu mózgu lub układu hormonalnego, które wpływają na ich sposób odbierania i przetwarzania informacji.

Wrażliwość i lęk u dzieci mogą objawiać się na różne sposoby, takie jak:

 • Płaczliwość – dziecko często płacze lub jest nadwrażliwe na krytykę, konflikty lub frustrację.
 • Nieśmiałość – dziecko unika kontaktu z ludźmi lub sytuacji społecznych, boi się oceny lub odrzucenia.
 • Nadpobudliwość – dziecko jest nerwowe, niespokojne lub impulsywne, ma trudności z koncentracją lub zasypianiem.
 • Wycofanie – dziecko izoluje się od innych, ma mało zainteresowań lub przyjaciół, wydaje się smutne lub apatyczne.

Warto pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma swoje indywidualne potrzeby, zasoby i sposoby radzenia sobie z wrażliwością i lękiem. Nie ma jednej uniwersalnej recepty na to, jak wspierać i pomagać wrażliwym i lękliwym dzieciom. Ważne jest, aby dostosować się do ich tempa, poziomu rozwoju i osobowości.

Sposoby wspierania i pomagania wrażliwym i lękliwym dzieciom

Jako rodzice i opiekunowie możemy zrobić wiele, aby wspierać i pomagać wrażliwym i lękliwym dzieciom. Oto kilka podstawowych zasad, które warto mieć na uwadze:

 • Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilności – dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest kochane, akceptowane i chronione. Stwórz dziecku przyjazną i spokojną atmosferę w domu, zachowaj stały rytm dnia i rutynę, okazuj dziecku czułość i bliskość fizyczną, bądź dostępny i obecny emocjonalnie.
 • Komunikuj się z dzieckiem w sposób otwarty i szczery – dziecko potrzebuje wiedzieć, co się dzieje, dlaczego i co to dla niego oznacza. Nie ukrywaj przed dzieckiem trudnych tematów lub informacji, ale przedstawiaj je w sposób dostosowany do jego wieku i poziomu zrozumienia. Zachęcaj dziecko do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii, ucz się słuchać aktywnie i empatycznie, nie oceniaj ani nie krytykuj dziecka za jego uczucia lub myśli.
 • Akceptuj i szanuj emocje dziecka, a jednocześnie pomagaj mu je regulować – dziecko potrzebuje wiedzieć, że jego emocje są naturalne, ważne i sensowne. Nie bagatelizuj ani nie lekceważ emocji dziecka, ale staraj się je rozumieć i nazwać. Pomagaj dziecku radzić sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak lęk, smutek czy złość, poprzez naukę technik relaksacyjnych, oddechowych czy pozytywnego myślenia. Pokazuj dziecku przykłady konstruktywnego wyrażania emocji, takich jak rozmowa, pisanie czy rysowanie.
 • Wzmacniaj poczucie własnej wartości i kompetencji dziecka – dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest wartościowe, zdolne i skuteczne. Chwal dziecko za jego wysiłek, postęp lub osiągnięcia, nie tylko za wynik. Zachęcaj dziecko do podejmowania nowych wyzwań lub zadań, ale nie narzucaj mu swoich oczekiwań lub ambicji. Pomagaj dziecku uczyć się na błędach i radzić sobie z porażkami. Pokazuj dziecku swoje zaufanie i wsparcie.

Korzyści płynące z wrażliwości dziecka

Wrażliwość dziecka nie musi być postrzegana jako wada czy problem. Wrażliwość może być również źródłem wielu zalet i talentów, które mogą pomóc dziecku w życiu. Oto kilka przykładów:

 • Kreatywność – wrażliwe dzieci mają bogatą wyobraźnię i umiejętność tworzenia nowych pomysłów lub rozwiązań. Mogą być uzdolnione artystycznie
 • Intuicja – wrażliwe dzieci mają zdolność dostrzegania niuansów i sygnałów, których inni mogą nie zauważać. Mogą być dobrze zorientowane w swoich uczuciach i potrzebach, a także w stanie przewidywać konsekwencje swoich działań lub decyzji.
 • Empatia – wrażliwe dzieci mają łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Mogą się wczuwać w emocje i perspektywy innych, okazywać im zrozumienie i wsparcie, a także rozwiązywać konflikty pokojowo.
 • Spostrzegawczość – wrażliwe dzieci mają umiejętność analizowania i oceniania sytuacji z różnych punktów widzenia. Mogą być krytyczne i refleksyjne, a także otwarte na nowe doświadczenia i informacje.

Wrażliwość może być więc darem lub przekleństwem, w zależności od tego, jak ją rozumiemy i wykorzystujemy. Wrażliwość może być siłą, która pomaga dziecku rozwijać się harmonijnie, odkrywać swoje pasje i talenty, a także budować dobre relacje z innymi. Wrażliwość może być również słabością, która utrudnia dziecku radzenie sobie ze stresem, lękiem czy frustracją, a także naraża je na ryzyko odrzucenia lub wykorzystania przez innych.

Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i opiekunowie potrafili rozpoznać i pielęgnować wrażliwość dziecka, a także pomagać mu pokonywać lęk i niepewność. W ten sposób możemy wspierać dziecko w odkrywaniu i realizowaniu swojego potencjału, a także w czerpaniu radości z życia.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy kilka aspektów związanych z wrażliwością i lękiem u dzieci. Zdefiniowaliśmy te pojęcia, omówiliśmy ich przyczyny i objawy, a także podaliśmy praktyczne porady i wskazówki dla rodziców i opiekunów. Naszym celem było pokazanie, że wrażliwość i lęk nie muszą być problemami, ale mogą być źródłami siły i sukcesu w życiu.

Nasza teza główna brzmiała: Wrażliwe dzieci potrzebują szczególnej opieki i wsparcia ze strony rodziców, aby pokonać lęk i rozwijać się harmonijnie.

Zakończymy nasz artykuł pozytywnym i motywującym przesłaniem: Wrażliwość jest darem, który należy doceniać i rozwijać. Wrażliwe dzieci są wyjątkowe i mają wiele do zaoferowania światu. Niech nasza miłość, akceptacja i wsparcie będą dla nich najlepszym wsparciem. 

 

Powiązane treści