12 czerwca 2023

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego: wszystko, co musisz wiedzieć

Jeśli planujesz zostać mamą lub tatą, na pewno zastanawiasz się, jak długo będziesz mogła lub mógł skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Urlop macierzyński to czas, w którym pracownica lub pracownik ma prawo do nieobecności w pracy z powodu urodzenia dziecka. Urlop rodzicielski to czas, w którym pracownica lub pracownik ma prawo do nieobecności w pracy w celu opieki nad dzieckiem. Aby obliczyć długość i wysokość świadczeń z tytułu tych urlopów, możesz skorzystać z kalkulatora urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pomoże Ci on ustalić, ile dni urlopu Ci przysługuje, jak podzielić je między rodzicami, jakie są warunki i terminy składania wniosków oraz jakie są stawki wynagrodzenia.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego gofin

Kalkulator urlopu macierzyńskiego gofin to narzędzie online, które umożliwia szybkie i łatwe obliczenie długości i wysokości świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego. Kalkulator ten uwzględnia aktualne przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz dane osobowe i zawodowe użytkownika

 • data urodzenia dziecka lub planowana data porodu
 • liczba urodzonych dzieci
 • forma zatrudnienia
 • staż pracy
 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • sposób wykorzystania urlopu

Na podstawie tych danych kalkulator wyświetla informacje o:

 • długości urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w tygodniach i dniach
 • wysokości zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w złotych brutto i netto
 • terminach wypłaty zasiłku

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

Urlop wychowawczy to czas, w którym pracownica lub pracownik ma prawo do nieobecności w pracy w celu opieki nad dzieckiem do ukończenia przez nie 6 roku życia. Urlop ten może być udzielany po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego lub zamiast nich. Aby obliczyć długość i wysokość świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego, możesz skorzystać z kalkulatora urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Kalkulator ten pomoże Ci ustalić, ile dni urlopu Ci przysługuje, jak podzielić je między rodzicami, jakie są warunki i terminy składania wniosków oraz jakie są stawki wynagrodzenia.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 2023 po zmianach

W 2023 roku planowane są zmiany w przepisach dotyczących urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Zmiany te mają na celu poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych oraz zachęcenie ojców do większego zaangażowania się w opiekę nad dziećmi. Główne zmiany dotyczą:

– wydłużenia urlopu macierzyńskiego z 20 do 26 tygodni dla matek rodzących jedno dziecko oraz z 31 do 37 tygodni dla matek rodzących więcej niż jedno dziecko
– wprowadzenia dodatkowego urlopu ojcowskiego w wysokości 4 tygodni dla ojców rodzących jedno dziecko oraz 6 tygodni dla ojców rodzących więcej niż jedno dziecko
– podwyższenia stawek wynagrodzenia za urlop macierzyński i rodzicielski z 100% do 120% podstawy wymiaru świadczeń
– zwiększenia elastyczności w podziale urlopu między rodzicami oraz możliwości skrócenia lub przedłużenia urlopu w zależności od potrzeb rodziny

Aby obliczyć długość i wysokość świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianach, możesz skorzystać z kalkulatora urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 2023 po zmianach. Kalkulator ten uwzględnia nowe przepisy oraz dane osobowe i zawodowe użytkownika.

Kalkulator urlopu macierzyńskiego, a wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za urlop macierzyński zależy od podstawy wymiaru świadczeń, która jest obliczana na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu. Wysokość zasiłku wynosi:

100% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 tygodni urlopu macierzyńskiego
80% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przez pozostały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Aby obliczyć wysokość zasiłku z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, można skorzystać z kalkulatora urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie. Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie danych takich jak:

 • forma zatrudnienia
 • staż pracy
 • średnie wynagrodzenie brutto w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął się urlop
 • długość urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Na podstawie tych danych kalkulator wyświetla informacje o:

 • podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • wysokości zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w złotych brutto i netto

Przykład obliczenia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Załóżmy, że matka dziecka jest zatrudniona na umowę o pracę od 5 lat, a ojciec dziecka jest zatrudniony na umowę zlecenie od 2 lat. Matka dziecka urodziła bliźniaki 1 stycznia 2023 roku. Średnie wynagrodzenie brutto matki w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął się urlop, wynosiło 5000 zł, a ojca 3000 zł. Rodzice chcą podzielić się urlopem rodzicielskim w proporcji 50/50 i wykorzystać go w systemie częściowym, pracując po 4 godziny dziennie.

W takim przypadku matka dziecka ma prawo do:

20 tygodni urlopu macierzyńskiego (8 tygodni przed porodem i 12 tygodni po porodzie)
26 tygodni urlopu rodzicielskiego (13 tygodni dla każdego z bliźniaków)
Ojciec dziecka ma prawo do:

2 tygodni urlopu macierzyńskiego (w ciągu pierwszych 8 tygodni po porodzie)
26 tygodni urlopu rodzicielskiego (13 tygodni dla każdego z bliźniaków)
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla matki wynosi:

5000 zł przez pierwsze 6 tygodni urlopu macierzyńskiego
4000 zł przez pozostały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla ojca wynosi:

3000 zł przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego dla matki wynosi:

5000 zł brutto (4100 zł netto) przez pierwsze 6 tygodni urlopu macierzyńskiego
3200 zł brutto (2624 zł netto) przez pozostały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Wysokość zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego dla ojca wynosi:

2400 zł brutto (1968 zł netto) przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Jeśli rodzice wykorzystują urlop rodzicielski w systemie częściowym, to otrzymają połowę zasiłku, ale zachowają połowę wynagrodzenia za pracę. W takim przypadku matka otrzyma:

1600 zł brutto (1312 zł netto) z tytułu zasiłku
około 1111 zł brutto (910 zł netto) z tytułu wynagrodzenia za pracę

Ojciec otrzyma:

1200 zł brutto (984 zł netto) z tytułu zasiłku
około 666 zł brutto (546 zł netto) z tytułu wynagrodzenia za pracę

Porównanie wysokości zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w różnych krajach

Wysokość zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego może się znacznie różnić w zależności od kraju, w którym pracownik przebywa na urlopie. Oto kilka przykładów:

W Niemczech zasiłek macierzyński wynosi 100% średniego wynagrodzenia przez 14 tygodni (6 tygodni przed porodem i 8 tygodni po porodzie), a zasiłek rodzicielski wynosi 67% średniego wynagrodzenia przez 12 miesięcy (może być przedłużony do 14 miesięcy, jeśli oboje rodzice skorzystają z urlopu)
W Szwecji zasiłek macierzyński wynosi 80% średniego wynagrodzenia przez 18 tygodni (9 tygodni przed porodem i 9 tygodni po porodzie), a zasiłek rodzicielski wynosi 80% średniego wynagrodzenia przez 480 dni (240 dni dla każdego z rodziców)
W Stanach Zjednoczonych nie ma ogólnokrajowego prawa do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego. Niektóre stany i pracodawcy mogą oferować płatny lub bezpłatny urlop, ale jego długość i wysokość są bardzo zróżnicowane.

 

Powiązane treści