24 października 2023

Wykluczenie cyfrowe: wprowadzenie do problemu i jego skutki

Obecnie większość z nas ma dostęp do Internetu oraz urządzeń cyfrowych. Co więcej, w wielu przypadkach są one niezbędnym elementem naszej codzienności. Pozwalają bowiem na wykonywanie obowiązków zawodowych, komunikację na odległość czy rozrywkę – np. Oglądanie ulubionych filmów czy seriali. Wiele ludzi nadal nie posiada jednak dostępu do Internetu i/lub urządzeń cyfrowych bądź z jakichś przyczyn nie potrafi z nich korzystać. Z tego powodu w poniższym artykule opowiemy o tym, czym jest wykluczenie cyfrowe, jakie są jego przyczyny oraz do czego może doprowadzić wspomniane zjawisko.

Czym jest wykluczenie cyfrowe?

Wykluczenie cyfrowe to pojęcie, które odnosi się do nierówności w zakresie dostępu do Internetu i/lub urządzeń cyfrowych bądź umiejętności korzystania z nich. Zjawisko to polega zatem na tym, że niektóre osoby lub grupy społeczne z jakichś przyczyn nie mogą lub nie potrafią korzystać z urządzeń cyfrowych i/lub z Internetu. Nierówności w dostępie do technologii cyfrowych mogą wiązać się więc zarówno z brakiem odpowiednich kompetencji, jak i z brakiem niezbędnego sprzętu.

Przyczyny wykluczenia cyfrowego

Nierówności w zakresie dostępu do technologii cyfrowych mogą wynikać z różnorodnych przyczyn. Wśród najczęstszych z nich możemy wymienić m.in.:

  • Brak dostępu do Internetu – problem ten dotyka m.in. mieszkańców wybranych obszarów wiejskich, w których występuje problem z zasięgiem, a co za tym idzie, z dostępem do Internetu.

  • Kwestie finansowe – brak dostępu do Internetu i/lub urządzeń cyfrowych może wiązać się również z brakiem środków finansowych, które można by było przeznaczyć na zakup sprzętu (komputera/telefonu) lub opłacenie abonamentu za korzystanie z Internetu. Choć technologie cyfrowe są ważnym elementem naszej codzienności, w przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych, są one kwestią drugorzędną.

  • Brak kompetencji cyfrowych – wykluczenie cyfrowe może wynikać także z braku odpowiedniej wiedzy, dotyczącej tego, w jaki sposób prawidłowo korzystać z Internetu i technologii cyfrowych.

  • Brak edukacji cyfrowej – brak wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych może wiązać się m.in. z brakiem edukacji cyfrowej. Z tego powodu wybrane grupy społeczne np. osoby starsze mogą nie zdawać sobie sprawy z korzyści, płynących z korzystania z technologii cyfrowych oraz mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy w tym zakresie.

Skutki wykluczenia cyfrowego

Wykluczenie cyfrowe niesie za sobą wiele negatywnych skutków. Jednym z nich jest m.in. ograniczony dostęp do informacji. Osoby, które nie posiadają dostępu lub odpowiednich kompetencji w zakresie korzystania z urządzeń cyfrowych, często nie mają możliwości zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami. Co więcej, wykluczenie cyfrowe to także ograniczenie, obejmujące edukację i rozwój osobisty. Bez dostępu do technologii cyfrowych, edukacja jest bowiem mocno utrudniona i musi być sprowadzona jedynie do tradycyjnych metod i narzędzi. Ponadto, warto wspomnieć także o trudnościach, związanych ze znalezieniem pracy. Obecnie pracodawcy bardzo często poszukują bowiem pracowników przy pomocy internetowych portali ogłoszeniowych.

Jak widać, wykluczenie cyfrowe to poważny problem, mogący prowadzić do znaczących nierówności społecznych. Niezwykle istotne jest zatem podejmowanie odpowiednich kroków, pozwalających na minimalizowanie skali omawianego zjawiska.

Materiał sponsorowany.

Powiązane treści