11 października 2023

Jak radzić sobie ze złością dziecka? Poradnik dla rodziców

Złość jest jedną z podstawowych emocji, które towarzyszą nam przez całe życie. Jest naturalną i zdrową reakcją na sytuacje, które odbieramy jako niezgodne z naszymi potrzebami, wartościami lub oczekiwaniami. Złość pomaga nam bronić naszych praw, wyrażać nasze zdanie i zmieniać to, co nam nie odpowiada. Jednak złość może być również źródłem wielu problemów, jeśli nie potrafimy jej właściwie rozpoznawać, kontrolować i wyrażać.

Dzieci, podobnie jak dorośli, odczuwają złość i mają prawo do niej. Jednak dzieci nie mają jeszcze wystarczających umiejętności radzenia sobie z tą trudną emocją. Dlatego potrzebują pomocy i wsparcia ze strony rodziców, którzy mogą im pokazać, jak konstruktywnie wykorzystywać złość, a nie niszczyć nią siebie i innych.

Czym jest złość i dlaczego dziecko ją odczuwa?

Złość jest emocją podstawową, czyli taką, która jest wspólna dla wszystkich ludzi i występuje u nas od urodzenia. Emocje podstawowe mają funkcję adaptacyjną, czyli pomagają nam dostosowywać się do otoczenia i przetrwać. Złość służy nam do obrony naszych interesów, gdy czujemy się zagrożeni, skrzywdzeni lub sfrustrowani.

Dziecko odczuwa złość z różnych powodów, w zależności od jego wieku i etapu rozwoju. Niektóre z nich to:

 • Niezaspokojone potrzeby fizyczne lub psychiczne, takie jak głód, sen, bezpieczeństwo, miłość, akceptacja, zabawa itp.
 • Frustracja wynikająca z niemożności osiągnięcia celu lub spełnienia oczekiwań.
 • Poczucie niesprawiedliwości lub nierównego traktowania.
 • Zagrożenie własnej wartości lub autonomii.
 • Niepowodzenie lub porażka w jakiejś dziedzinie.
 • Wstyd lub poczucie winy.
 • Konflikt z innymi ludźmi lub własnymi uczuciami.

Przykłady sytuacji wywołujących złość u dziecka w różnym wieku to:

 • Niemowlę płacze ze złości, gdy jest głodne, zmęczone lub chce być przytulone.
 • Dziecko w wieku przedszkolnym wpada w szał, gdy nie może dostać tego, co chce, lub gdy ktoś mu zabiera zabawkę.
 • Dziecko w wieku szkolnym krzyczy ze złości, gdy musi się podzielić czymś z rodzeństwem lub gdy rodzice mu czegoś zabraniają.
 • Nastolatek buntuje się ze złości, gdy czuje się niedoceniony lub ograniczany przez rodziców lub nauczycieli.

Złość dziecka jest więc naturalną i zrozumiałą emocją, która ma swoje źródło w jego potrzebach i doświadczeniach. Nie należy jej tłumić ani piętnować, ale próbować ją zrozumieć i zaakceptować.

Jak przejawia się złość dziecka i jak na nią reagować?

Złość dziecka może się przejawiać na różne sposoby, zarówno fizycznie, jak i behawioralnie. Niektóre z nich to:

 • Napinanie mięśni, przyspieszone bicie serca, czerwienie się twarzy, pocenie się, drżenie ciała.
 • Krzyk, płacz, szlochanie, sapanie, sapanie, warczenie.
 • Kopanie, gryzienie, szarpanie, popychanie, uderzanie, rzucanie przedmiotami.
 • Obrażanie, wyzywanie, kłótnie, kłamstwa, manipulacje.
 • Izolowanie się, milczenie, ignorowanie, odwracanie wzroku.
 • Zamykanie się w sobie, wycofywanie się z kontaktu, depresja.

Rodzice często popełniają błędy podczas wybuchów złości dziecka, które tylko pogarszają sytuację i utrudniają rozwiązanie problemu. Niektóre z nich to:

 • Ignorowanie złości dziecka lub udawanie, że nic się nie dzieje.
 • Karanie dziecka za to, że jest złe lub za to, jak wyraża swoją złość.
 • Krytykowanie dziecka za to, że jest złe lub za to, jak wyraża swoją złość.
 • Wyśmiewanie dziecka za to, że jest złe lub za to, jak wyraża swoją złość.
 • Grożenie dziecku konsekwencjami za to, że jest złe lub za to, jak wyraża swoją złość.
 • Próbowanie uspokoić dziecko siłą lub przemocą.

Skuteczne sposoby reagowania na złość dziecka wymagają od rodzica cierpliwości, spokoju i empatii. Niektóre z nich to:

 • Uspokajanie dziecka słowami lub gestami miłości i wsparcia.
 • Słuchanie dziecka z uwagą i szacunkiem, bez oceniania i przerywania.
 • Empatyzowanie z dzieckiem i próbowanie zrozumieć jego punkt widzenia i uczucia.
 • Negocjowanie z dzieckiem i szukanie wspólnego rozwiązania problemu.
 • Ustalanie granic i konsekwencji dla zachowań dziecka w sposób jasny i konsekwentny.

Reagując na złość dziecka w taki sposób, rodzic pomaga mu nie tylko uspokoić się i poradzić sobie z emocją, ale także uczy go ważnych umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Jak zapobiegać i zmniejszać złość dziecka?

Złość dziecka nie jest czymś złym ani niepożądanym, ale jest sygnałem, że dziecko ma jakąś trudność lub potrzebę, której nie potrafi samodzielnie rozwiązać lub zaspokoić. Dlatego ważne jest, aby nie tylko reagować na złość dziecka, gdy ona się pojawi, ale także starać się jej zapobiegać i zmniejszać.

Zapobieganie i zmniejszanie złości dziecka wymaga od rodzica troski, zrozumienia i współpracy. Niektóre z sposobów to:

 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji przez dziecko i pomoc rodzica w tym procesie. Dziecko powinno wiedzieć, co to jest złość, jak się ją odczuwa i jak się ją wyraża. Rodzic powinien pomagać dziecku rozpoznawać sygnały złości w swoim ciele i zachowaniu, oraz nazywać tę emocję słowami. Rodzic powinien również pokazywać dziecku, że on też czasem jest zły i jak sobie z tym radzi.
 • Akceptacja i szacunek dla uczuć dziecka i budowanie pozytywnej relacji opartej na zaufaniu i bliskości. Dziecko powinno czuć, że rodzic akceptuje jego uczucia, nawet jeśli nie zgadza się z jego zachowaniem. Rodzic powinien okazywać dziecku miłość, wsparcie i zainteresowanie jego sprawami. Rodzic powinien również spędzać z dzieckiem jakościowy czas, bawić się z nim, rozmawiać z nim i słuchać go.
 • Zapewnianie odpowiedniego rytmu dnia i dbanie o potrzeby fizyczne i psychiczne dziecka. Dziecko powinno mieć regularne posiłki, sen, odpoczynek i aktywność fizyczną. Dziecko powinno mieć również czas na zabawę, naukę i rozwój swoich zainteresowań i pasji. Rodzic powinien dostosowywać wymagania i oczekiwania do wieku i możliwości dziecka.
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej i kreatywnej jako sposobu na odreagowanie złości. Dziecko powinno mieć możliwość wyładowania nadmiaru energii i napięcia poprzez sport, taniec, muzykę, rysowanie, modelowanie itp. Rodzic powinien wspierać dziecko w wyborze takich aktywności i uczestniczyć w nich razem z nim.
 • Uczenie radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów. Dziecko powinno nauczyć się technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, medytacja, masaż czy aromaterapia. Dziecko powinno również nauczyć się sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takich jak analiza problemu, szukanie alternatywnych rozwiązań, ocena konsekwencji, podejmowanie decyzji czy proszenie o pomoc.

Stosując te sposoby zapobiegania i zmniejszania złości dziecka, rodzic pomaga mu nie tylko poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, ale także rozwijać jego inteligencję emocjonalną i społeczną.

Złość – nie taka straszna

Złość jest naturalną i zdrową emocją podstawową, która ma swoją funkcję adaptacyjną. Dzieci odczuwają złość z różnych powodów, w zależności od ich wieku i etapu rozwoju. Złość może się przejawiać na różne sposoby, zarówno fizycznie, jak i behawioralnie. Rodzice mają ważną rolę w pomaganiu dzieciom radzić sobie z złością. Rodzice powinni reagować na złość dziecka w sposób spokojny, cierpliwy i empatyczny, a nie ignorować, karać, krytykować, wyśmiewać lub grozić dziecku. Rodzice powinni również zapobiegać i zmniejszać złość dziecka poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji, akceptację i szacunek dla uczuć, budowanie pozytywnej relacji, zapewnianie odpowiedniego rytmu dnia i dbanie o potrzeby fizyczne i psychiczne, zachęcanie do aktywności fizycznej i kreatywnej, oraz uczenie radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów. Radząc sobie z złością dziecka w taki sposób, rodzic pomaga mu nie tylko uspokoić się i poradzić sobie z emocją, ale także uczy go ważnych umiejętności społecznych i emocjonalnych, które będą mu przydatne przez całe życie.

Powiązane treści