11 sierpnia 2021

CAE – jakie są wymagania?

Certificate in Advanced English stanowi jeden z najpopularniejszych dokumentów, potwierdzających kompetencje lingwistyczne na poziomie zaawansowanym z naciskiem na umiejętności praktyczne. Wydawany jest on przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu. Warto wiedzieć, jakie wymagania należy spełnić, by otrzymać certyfikat.

Reading, Use of English

Od 2015 roku egzamin składa się z czterech części. Czytanie ze zrozumieniem obejmuje artykuły, narracje, raporty i wywiady. Teksty te mają łączenie 3000 słów. Czytanie ze zrozumieniem obejmuje ponadto część gramatyczno-leksykalną, testującą znajomość słownictwa i kolokacji. Moduł ten trwa dziewięćdziesiąt minut.

Writing

W części tej należy stworzyć własny tekst w języku angielskim na wskazane tematy. Wymagane typy wypracowań to: notatka, list oficjalny, list nieoficjalny, praca na konkurs, raport, propozycja, rozprawka, artykuł, opowiadanie, recenzja. Moduł ten trwa również dziewięćdziesiąt minut.

Listening

Część ta składa się z czterech nagrań. Każde z nich odtwarzane jest dwukrotnie. Od osoby zdającej wymaga się wypełnienia pustych luk lub przyporządkowania postaci i ich opinii wypowiedziom usłyszanym z taśmy albo wybraniu poprawnej odpowiedzi na pytania związane z nagraniem. Moduł ten trwa czterdzieści minut.

Speaking

Część ta składa się z czterech komponentów: krótkiej konwersacji z egzaminującym, opisu materiałów stymulujących, dialogu pomiędzy zdającymi na podstawie materiału stymulującego i dyskusji, dotyczącej modułu trzeciego. Speaking trwa od 14 do 15 minut. Część ta odbywa się w parach i jako jedyna nie jest oceniana w Cambridge.

Ciekawostki

Chcąc przygotować się do egzaminu, warto zapisać się na lekcje angielskiego online. Każda część testu punktowana jest tak samo. Za bezbłędny egzamin maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Na podstawie testu przyznawane są oceny pozytywne (A,B,C) oraz negatywne (D,E). Egzamin organizowany jest w trzech sesjach – wiosennej, letniej i zimowej.

Uzyskanie certyfikatu CAE stanowi istotne osiągnięcie, które premiuje wielu pracodawców. Warto więc zapisać się na język angielski w Warszawie, by móc odpowiednio przygotować się do egzaminu.

Treść sponsorowana.

Powiązane treści